Audyt certyfikujący TÜV SÜD: system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 w KALASOFT

W dniach 24 października 2011 jednostka certyfikująca TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. zrealizowała w KALASOFT audyt certyfikujący systemu zarządzania jakością. Audyt potwierdził zgodność systemu zarządzania z wymaganiami standardu ISO 9001:2008.

Certyfikowany system zarządzania jakością w KALASOFT potwierdza wzorowy model zarządzania jakością oferowanych przez firmę usług. Efektem auditu TÜV jest poświadczenie spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008. Obecnie znowelizowana norma ISO 9001:2008 jest najbardziej uniwersalnym narzędziem pomocnym w zarządzaniu organizacją. Korzystanie z międzynarodowych standardów ISO pozwala KALASOFT utrzymać pozycję lidera pośród dostawców usług ERP dla uczelni wyższych.

W trakcie auditu zostało dowiedzione, iż obok wykwalifikowanej kadry oraz nowoczesnych technologii, kluczem do sukcesu firmy jest przełożenie wymagań zawartych w standardach ISO na procedury, mechanizmy i instrukcje nakierowane na obsługę klienta zgodnie z jego oczekiwaniami oraz zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie. Posiadanie certyfikowanego systemu ISO 9001:2008 to atut pozwalający skutecznie konkurować na rynku krajowym, wspólnotowym UE oraz międzynarodowym.

TÜV jest jedną z najlepiej znanych marek niemieckich. To marka, która stała się synonimem zasad bezpieczeństwa, pewności, solidności i bezstronności. Organizacje TÜV gwarantują, że te zasady są stosowane nie tylko w Niemczech, ale i na świecie.

Marka, a ściślej atrybuty jej przypisywane sprawiają, że stanowi ona o sile usługi występującej pod daną marką. Dodatkowo, to właśnie siła marki jest niezwykle istotnym wyróżnikiem i kryterium wyboru spośród wielu (niejednokrotnie identycznych w sensie funkcjonalności) produktów czy usług. Więcej na www.tuevpolska.pl.

certyfikat_spółka